Kontakt

Kontakt podaci


    

 

 

    Direktor  tel. 022/712-322

                    e-mail:  branislav.lovric@hempro-color.com

    
     Komercijala
  tel. 022/712-322, 712-721

                          fax.        714-144

                          e-mail: info@hempro-color.com                 

                                      komercijala@hempro-color.com

 

     Tehnički direktor  tel. 022/712-342

                                   e-mail: teh.direktor@hempro-color.com

 

     Razvoj i kontrola   tel. 064/8571-016, 064/8571-009

                                    e-mail: laboratorija@hempro-color.com

 

     Finansije   tel. 022/712-302

                       e-mail  finansije@hempro-color.com   

 

    Održavanje  tel. 064/8571-010

                        e-mail  odrzavanje@hempro-color.com

 

    Portirnica  tel. 022/712-904, 064/8571-003

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Privrednom društvu "HEMPRO-COLOR" d.o.o. Šid je Petar Stojanović, dipl.pravnik iz Šida, adresa Vuka Karadžića br.47, tel. 022/714-246, mob. 064/8571-024

 

 

 

 

 

 Podaci o firmi


 Hempro-Color d.o.o.

 Đure Jakšića 31, 22240 Šid

 PIB : 103305510

 Matični broj : 08810389

 Registarski broj : 23708810389

 Šifra delatnosti : 2030

 Tekući račun : 220-140173-68 PROCREDIT BANK 

                        205-213138-98   KOMERCIJALNA BANKA