Razređivači

Uopšteno o Razređivačima

Grupa proizvoda koja pomaže razređenju boja i lakova da se korektno pripreme za nanošenje na odgovarajuću podlogu i za pranje korišćenog alata.