HEMPROPAL CO25/70BAC


HEMPROPAL CO25/ 70BAC

 

 

TIP SMOLE

 

GLAVNE OSOBINE I PRIMENABrzo umrežavanje.

Odlična adhezija i otpornost na ogreb.

Odlična otpornost na žućenje.
Očvršćava sa poliizocijanatima na sobnoj temperaturi.

Koristi se kao jedino vezivo ili u kombinaciji sa

zasićenim poliestarskim smolama za osnovne i pokrivne dvokomonentne PU premaze i lakove za drvo i metal.

Hidroksi funkcionalna zasićena poliestarska smola

razgranate struktureSrednji hidroksilni sadržaj (oblik isporuke)

cca. 3.8%

 

OH ekvivalentna težina (oblik isporike)

cca. 445

 

OBLIK ISPORUKE

70% u butilacetat (70 BAC) 

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

 

RASTVORLJIVOST
benzin za lak                    

ne rastvara se

Dinamički viskozitet (oblik isporuke)ksilol                                

dobra

Brookfield DV-II/ 23ºC; (mPa.s)

4200±750

ISO 2555

Solvesso 100      

dobra

s5/ 20 rpmaceton                               

potpuna
metilizobutilketon     

potpuna

Viskozitet (60% u butilacetatu)etilacetat     

potpuna

vreme isticanja, DIN4/20ºC; (s)

140-180

DIN 53211

butilacetat                 

potpuna


 


metoksipropilacetat   

potpuna

Neisparljive materije (%)metoksipropanol        

potpuna

(1g+1ml toluola, 1 sat/ 125ºC)

70±1

ISO 3251

etanol                         

potpuna
butanol                       

potpuna

Kiselinski broj (mgKOH/g)

max. 17

ISO 3682(čvrsta smola)PODNOŠLJIVOST

 


Hidroksilni broj (mgKOH/g)

160-200

ISO 4629

Poliizocijanati


(čvrsta smola)Aromatski poliizocijanati

potpuna
Alifatski poliizocijanati

potpuna

Boja (oblik isporuke)

max. 3

ISO 4630Gardner Color StandardPoliestarske  smole

Zasićene poliestarske smole

dobra

Gustina/20ºC; (g/sm3)

cca. 1.08

ISO 2811

Arapal 1100, Arapal 1300


(oblik isporuke)
Ostala veziva


Tačka paljenja (ºC)

cca. 27

ISO 3679

nitroceluloza 24 E

dobra

(oblik isporuke) 


 


SKLADIŠTENJE
9 meseci u orginalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC